• Podle principů v minulých videích o funkcích si ukážeme, jak se vertikálně i horizontálně posouvají grafy goniometrických funkcí
  • Novinkou pro nás bude změna periody funkce, tedy její zužování či rozšiřování.

Potřebuješ více příkladů na sinus, cosinus a další goniometrii?