V tomto videu ti vysvětlím, jak přímá úměra funguje, jak s ní počítat a ukážu ti příklady veličin, které spolu závisejí přímo úměrně.

Co je to přímá úměra?

Přímá úměra je typ závislosti dvou veličin, kdy kolikrát se zvětší jedna veličina, tak tolikrát přesně se zvětší druhá veličina. A platí to i naopak - kolikrát se jedna veličina zmenší, tolikrát se druhá veličina změnší. Jako příklad dobře poslouží hodinová mzda, výplata a čas. Pokud pracujete za hodinovou mzdu, tak čím více hodin odpracujete, tím větší vaše výplata bude. Podobný příklad je rovnoměrný pohyb. Pokud jdeme stálou rychlostí 3 km za hodinu. Tak za jednu hodinu ujdete tři kilometry, za dvě hodiny šest kilometrů (dvakrát tolik), za tři hodinu devět kilometrů (třikrát tolik) a tak dále.

Jak hodinová mzda, tak rychlost představují něco, čemu říkáme koeficient úměrnosti. Tento koeficient nám říká, o kolik naroste závislá veličina, pokud nezávislá veličina vzroste o jednu. Tento koeficient značíme jako k a výsledná závislost přímo úměrných veličin se zapisuje jako y=k*x.

Protože se jedná o závislost dvou veličin, můžeme ji vynést do grafu. Pokud do grafu vyneseme body, které odpovídají hodnotám z tabulky a tyto body spojíme, obdržíme přímku, která prochází počátkem grafu.

Potřebuješ si spočítat více příkladů z procent, trojčlenky a zlomků?