• Slovní úlohy na rovnice - napouštění bazénu 2 hadicemi, součet 3 po sobě jdoucích čísel a úloha na míchání směsí.
  • Slovní úlohy na soustavy rovnic - 4 úlohy, např. z geometrie nebo nakupování
  • Slovní úlohy na pohyby - vozidla jedou proti sobě nebo za sebou. Přidáme si i časové zpoždění jednoho z vozidel. Vždy hledáme čas i místo setkání.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na rovnice?