• Ukážeme si, jak řešit základní goniometrické rovnice a proč se v kořenech rovnice objevují násobky period
  • Vypočítáme si rovnice s použitím goniometrických vzorců
  • Jako nejtěžší kalibr na řešení goniometrických rovnic použijeme substituci

Potřebuješ více příkladů na sinus, cosinus a další goniometrii?