Limity z racionální lomené funkce mají v čitateli i jmenovateli zlomku polynom. Při výpočtu těchto limit, kdy se proměnná blíží nekonečnu narazíme vždy na problém, že prostým dosazením obdržíme neurčitý výraz. Jak jej tedy upravit

Krácení nejvyšším stupněm proměnné ve jmenovateli

Nejjednoduším způsobem jak funkci v limitě upravit je, že stanovíme nejvyšší stupeň proměnné ve jmenovateli, a tímto stupněm vytkneme a následně vykrátíme čitatele i jmenovatele, jako např. zde:

V tomto upraveném tvaru se již limita dá vypočítat pouhým dosazením nekonečna za x.

Všechny výrazy typu číslo lomeno nekonečno se rovnají nule a proto hodnota dané limity se rovná -1.

Chceš více příkladů z limit ZDARMA?