derivace

OBSAH VIDEA

  • Jak použít poznatky z derivací ke stanovení průběhu funkce?
  • Lichost a sudost funkce, limity v nevlastních bodech a v bodech nespojitosti.
  • Určení jednostranných limit v krajních bodech definičního oboru.
  • Určení extrémů, inflexních bodů, intervalů monotónnosti, konvexnosti a konkávnosti.
  • Výpočet asymptot funkce pomocí limit.