• Jak vytvoříme převrácenou hodnotu čísla a jak převrácenou hodnotu výrazu?
  • Vysvětlení pojmů - základ mocniny a exponent.
  • Pravidla pro úpravu výrazů s mocninami.