Kvadratickou rovnici poznáme podle toho, že neznámá v ní je ve druhé mocnině. Její obecný tvar je 

kde a,b,c jsou reálná čísla, přičemž a≠0, jinak by se jednalo o rovnici lineární.

Vzorec na kořeny kvadratické rovnice

Kořeny kvadratické rovnice se dají vždy vypočítat pomocí vzorce, ve kterém figurují koeficienty a,b,c z výše zapsaného tvaru rovnice. Mohou vyjít až dva různé kořeny, proto je ve vzorci použit index 1,2.

Vietovy vztahy popisují vztahy pro součet a součin kořenů kvadratické rovnice. Ty vypočítat umíme a proto stačí pouze dosadit.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na rovnice?