Plošný integrál prvního druhu

OBSAH VIDEA

  • Jaký je princip plošných integrálů prvního druhu?
  • Jakým způsobem se plošné integrály dají převést na integrály dvojné?
  • Jak počítat plošné integrály u ploch které nejdou vyjádřit explicitně?
  • Jak vypočítat normálový vektor parametricky popsané plochy a jak k nám k tomu pomohou tečné vektory?
  • Kompletně vypočítaný příklad, kde pochopíme rozdíly v přístupu k ploše a funkci v integrálu.