OBSAH VIDEA

  • Co si lze představit pod pojmem funkce více proměnných?
  • Jak se takové funkce zapisují?
  • Jak se liší definiční obory těchto funkcí od funkcí jedné proměnné?
    Jak je určit?