Dvojný integrál

OBSAH VIDEA

  • Proč se u kruhových oblastí nevyplatí používat kartézský souřadnicový systém?
  • Jaké jsou převodní vztahy mezi polárními a kartézskými souřadnicemi?
  • Co je to Jakobián (Jacobiho matice), jak se vypočítá a jaká je jeho hodnota pro polární souřadnice?