OBSAH VIDEA

  • Proč nejde u posunutých kruhových oblastí používat obyčejné polární souřadnice?
  • Jaký souřadnicový systém zvolit a jak se vztahuje k původním polárním souřadnicím.
  • Jaký vliv bude tato změna mít na jakobián?

Chceš více příkladů z dvojných integrálů ZDARMA?