Analytická geometrie

OBSAH VIDEA

  • Co je to průsečík a jak jej vypočítat u křivek v rovině, které jsou zadané funkčně nebo parametricky?
  • Vypočítáme průsečík roviny zadané obecnou rovnicí a přímkou zadanou parametricky.
  • Co je to průsečnice a jak vypočítat průnik dvou rovin?