OBSAH VIDEA

  • Homogenní metoda - substituce y/x. V jakých případech je vhodné ji použít?
  • Exaktní diferenciální rovnice a podmínka exaktnosti.