OBSAH VIDEA

  • Co je to alternující řada a jak ji poznat.
  • Proč alternující řady konvergují snáze než číselné a co je to relativní konvergence?
  • Konvergence alternujících řad podle Leibnizova kritéria.