OBSAH VIDEA

  • Vysvětlení pojmů: Matice, jednotková matice, lineárně nezávislé řádky, transponování, regulární a singulární matice.
  • Převod na schodovitý tvar a výpočet hodnosti matice.