OBSAH VIDEA

  • Jak využít určitých integrálů pro určení velikosti plochy, kterou ohraničují dvě funkce?
  • Jakou úlohu při stanovování integračních mezí hrají průsečíky funkcí a jak je najít?
  • Rozdělení integrační oblasti - nástroj, který mi pomůže, pokud je plocha ohraničena více funkcemi naráz.
  • Určení vzorce na výpočet plochy a jeho vlastnosti i vhledem k plochám, které leží pod osou x a mají zápornou hodnotu.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na integrály?