Analytická geometrie

OBSAH VIDEA

  • Co je to skalární součin, jak se počítá.
  • Výpočet úhlu dvou vektorů.
  • Vektorový součin, jeho význam a výpočet.