OBSAH VIDEA

  • Kdy si substitucí můžeme při integraci usnadnit práci?
  • Jak substituce funguje a jak ji zvolit?
  • 3 příklady na procvičení i ukázka toho, jak substituci nevolit.