Analytická geometrie

OBSAH VIDEA

  • Parametrické vyjádření roviny - jak jej můžu zapsat pomocí směrových vektorů?
  • Určení rovnice roviny z bodu a dvou směrových vektorů.
  • Obecná rovnice roviny - jak souvisí s jejím normálovým vektorem?