Analytická geometrie

OBSAH VIDEA

  • Parametrický tvar přímky v rovině i prostoru, směrový vektor.
  • Obecná rovnice přímky - jakou souvislost má s normálovým vektorem?
  • Směrnicový tvar přímky - jak jej vyjádřím a jaký význam má směrnice přímky?