Počáteční podmínky u integrace

OBSAH VIDEA

  • Co je to počáteční podmínka a jakou souvislost má s integrační konstantou?
  • Jakým způsobem se určuje integrační konstanta tak, aby výsledná primitivní funkce odpovídala počáteční podmínce?
  • Tři příklady na výpočet.