Analytická geometrie

OBSAH VIDEA

  • Vzdálenost dvou bodů, popř. bodu a přímky, v rovině.
  • Vzdálenost bodu od roviny a bodu od přímky v prostoru.