OBSAH VIDEA

  • Co znamená pojem stacionární bod a jaký vztah má k lokálním extrémům?
  • Jak dokázat, že stacionární bod je extrém?
  • Vysvětlení pojmů Hessián a Sylvestrovo kritérium.