V tomto videu si ukážeme výpočet křivkového integrálu na uzavřené křivce. Ta bude ještě navíc k tomu složená ze dvou různých křivek - úsečky a půlkružnice.

Značení integrace po uzavřené křivce

Uzavřená křivka (později i uzavřená plocha) se značí tak, že na integrál přimalujeme malé kolečko, značící uzavřenost křivky, takto

Zápis křivkového integrálu po uzavřené křivce

Princip integrace po uzavřené křivce

Vypočítáme si dva příklady, jeden na křivkový integrál prvního druhu, další na druhého druhu. Postup se nijak neliší od dosavadních zvyklostí. Rozdělíme si integraci na tolik částí, kolik máme jednoduchých křivek a výsledky integrace poté sečteme.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na křivkové integrály?