OBSAH VIDEA

  • Co je to inverzní matice a jaké má vlastnosti?
  • Výpočet Gaussovo-Jordánovou metedou.
  • Výpočet pomocí adjungované matice.