Diferenciální rovnice 1

Separace proměnných a variace konstant

OBSAH VIDEA

  • Rovnice se separovatelnámi proměnnými.
  • Řešení diferenciálních rovnic pomocí variací konstant.
  • Jak fungují počáteční podmínky v diferenciálních rovnicích?