OBSAH VIDEA

  • Vysvětlení pojmů nekonečná číselná řada, součet řady, konvergence a divergence.
  • Co je to částečný součet a co definuje jeho limita jdoucí k nekonečnu?

Chceš více příkladů z nekonečných řad ZDARMA?