OBSAH VIDEA

  • Vysvětlení pojmů nekonečná číselná řada, součet řady, konvergence a divergence.
  • 4 kritéria na zjištění konvergence nekonečné řady s kladnými členy - limitní odmocninové, limitní odmocninové, integrální a srovnávací.