• Algebraické vzorce - pomocník, který je schopen v některých případech převést součet či rozdíl na součin, kdy mocníme jednu závorku na druhou nebo na třetí.
  • Ukázka práce se 3 vzorci na druhou a 4 vzorci na třetí.