OBSAH VIDEA

  • Co je to rezistor a jaké jsou jeho vlastnosti?
  • Sériové zapojení rezistorů - výpočet výsledného odporu, proudu i úbytků napětí.
  • Paralelní zapojení rezistorů - výpočet výsledného, proudů na jednotlivých rezistorech i úbytků napětí.
  • Jak vypočítat odpor kombinovaného zapojení rezistorů a jak spočítat proudy a úbytky napětí na jednotlivých rezistorech?