OBSAH VIDEA

  • Jaká je základní jednotka objemu a jaké předpony se pro ně běžně používají?
  • Jak do systému jednotek objemu zapadá litr a jaký je jeho vztah k metru krychlovému?
  • Jak se tyto jednotky mezi sebou převádějí?