Teplotu lze měřit na několika typech stupnic (v několika možných jednotkách). V tomto videu si ukážeme fungování Celsiovy a Kelvinovy stupnice.

Celsiova stupnice

Celsiova stupnice vychází z vlastností vody. Bodu tuhnutí, kdy se voda mění v led, označí jako 0° C a bodu varu označí jako 100 °C. Jeden stupeň Celsia je takto definován jako setina tohoto rozmezí.

Teplotní stupnice jsou vždy omezeny zdola. Existuje určitá hodnota teploty, kterou nelze podkročit. Tuto hodnotu nazýváme absolutní nula a má hodnotu -273,15 °C. Je to teplota, při které pohyb částic na atomární úrovni ustává. Stupeň Celsia není základní jednotkou soustavy SI.

Kelvinova stupnice

Základní informace pro nás je, že jeden Kelvin se rovná stupni Celsia. Rozdíl mezi těmito stupnicemi je v umístění 0. Nula Kelvinů je umístěno v absolutní nule. Tím pádem všechny teploty v Kelvinech jsou o 273,15 větší než stejná teplota popsaná ve stupních Celsia.

Jedna pravopisná vsuvka - mluvíme o Kelvinech a nikoliv o stupních Kelvina. To samé platí pro značku - používáme K a ne °K.