Nerovnoměrný pohyb po kružnici

OBSAH VIDEA

  • Rotaci můžeme urychlit nebo zpomalit. Jaká veličina to popisuje?
  • Jaký je vztah mezi tečným a úhlovým zrychlením?
  • Jak aplikovat derivace při pohybu po kružnici?