OBSAH VIDEA

  • Poprvé se setkáváme s pohybem, který musíme rozkládat do dvou směrů. Jak to provést?
  • Které rovnice pro polohu a rychlost tělesa popisují pohyb ve vodorovném a svislém směru?
  • Příklad na výpočet doby pádu a vodorovné vzdálenosti dopadu.