OBSAH VIDEA

  • Z čeho vycházejí rovnice rovnováhy a jak souvisejí s Newtonovými pohybovými zákony?
  • Jakým způsobem rozepsat silové působení do těchto rovnic?
  • Jak určit síly v podporách, které nesou břemeno?