Gravitační síla je silové působení mezi dvěma tělesy, které vzniká díky tomu, že tato tělesa mají hmotnost. Dá se říci, že schopnost vytvářet gravitační pole je společnou vlastností všech látek.

Toto působení je vždy přitažlivé, na rozdíl od magnetické nebo elektrické síly se nemohou dvě tělesa gravitační silou odpuzovat.

Newtonův gravitační zákon

Matematický popis velikosti gravitační síly nám poskytuje Newtonův gravitační zákon. Říká nám, že velikost síly je přímo úměrná součinu gravitační konstanty, hmotností obou těles a je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti těchto těles.

Gravitační konstanta G (někdy taky značená řeckým písmenem kappa) má hodnotu 6,67·10-11 m3kg-1s-2.

Oproti elektrické nebo magnetické síle není gravitační síla nijak ovlivněna prostředím mezi tělesy. Gravitační síla je z nám známých působení jednou z nejslabších a její projevy se ukazují až u planetárních rozměrů.