Elektrické pole jsme probrali už dost do hloubky, dnes se podíváme na magnetické pole.

Co způsobuje magnetické pole?

Magnetické pole může je obecně buzeno pohybujícím se elektrickým nábojem. Příčiny vzniku se dají rozdělit do tří kategorií:

  1. Elektrický proud - kolem každého vodiče s proudem vzniká magnetické pole, protože elektrický proud je z definice tok elektrického náboje.
  2. Změnou elektrického pole
  3. Permanentní magnety (to jsou třeba ty na ledničce) - u nich se to nezdá, ale i zde je na vině pohybující se elektrický náboj. Atomy v magnetu jsou vůči sobě nastaveny tak, že kmitavý pohyb elektronů dohromady vytváří magnetické pole 

Srovnání magnetického a elektrického pole

To je dobrý odrazový můstek pro demonstraci vlastností těchto polí. Víme, že elektrické pole se vytváří kolem elektrického náboje. Jeho znaménko ovlivňuje přitažlivost nebo odpudivost působících sil. Siločáry, tedy křivky popisující pole, začínají, resp. končí v náboji. Proto se jedná o pole zřídlové. Tečna v každém bodě siločáry má směr elektrické intenzity.

Magnetické pole je vždy dipólové. Zdroje magnetického pole mají severní a jižní pól, které se nedají oddělit. Neexistuje magnetický monopól. Opačné póly magnetu se přitahují, shodné odpuzují.

Siločáry jsou uzavřené křivky, které vstupují do magnetu jižním pólem a vystupují severním pólem. Magnetické pole je tedy vírové, nikoliv zřídlové.

Charakteristická veličina, která popisuje sílu a směr magnetického pole v prostoru je magnetická indukce. Je to vektorová veličina a její jednotkou je Tesla [T].

Potřebuješ si spočítat více příkladů na magnetické pole?