Tlak v kapalinách kromě vnějších sil (vysvětleno v minulém videu "Tlak a Pascalův zákon") vytváří i samotná hmotnost kapaliny. Pokud je těleso v určité hloubce, tlačí na něj kapalina, která je nad ním.

Vztah pro výpočet hydrostatického tlaku

V krátkém odvození ve videu zjistíme, že hydrostatický tlak ph závisí pouze na hloubce v níž je těleso ponořeno, hustotě kapaliny ρk a tíhovém zrychlení g

Vlastnosti hydrostatického tlaku

Hydrostatický tlak působí v dané hloubce do všech stran stejně, tím pádem natočení tělesa nehraje na tlakové působení kapaliny roli. Velikost tlaku také nijak neovlivňuje tvar nádoby - viz. ve videu zmiňovaný hydrostatický paradox - závisí pouze na výšce sloupce kapaliny.