OBSAH VIDEA

  • Moment síly = popis otáčivých účinků k bodu nebo k ose.
  • Vektrorový zápis a jak při určování směru momentu využít pravidlo pravé ruky.
  • Výpočet momentové rovnováhy.