OBSAH VIDEÍ

  • Co je to moment setrvačnosti a jakou má souvislost s rotací?
  • Jak vypočítat úhlové zrychlení ze známého silového působení, geometrie a hmotnosti?
  • Jak se změní moment setrvačnosti, pokud těleso rotuje mimo osu, která prochází jeho těžištěm?