Ve netekoucích kapalinách existují dva typy tlaků - od vnější síly a vyvolaný tíhou kapaliny, tzv. hydrostatický. Dnes se budeme zabývat tím prvním.

Tlak od vnějších sil

Pokud např. na píst nad hladinou kapaliny o ploše S působíme silou F, vyvoláme tlak p o velikosti 

Pracujeme s modelem ideální kapaliny, která nemá žádné vnitřní tření a je nestlačitelná. Můžeme si tedy její molekuly představit jako dokonale pružné kuličky.

Když vnější silou zatlačíme na povrch kapaliny, tyto dokonale pružné molekuly přenesou tento vzruch do všech míst kapaliny. Proto Pascalův zákon říká: "Pokud vnější síla působící na kapalinu vyvolá změna tlaku, tak se tato změna šíří rovnoměrně celou kapalinou."

Důsledky Pascalova zákona využíváme v hydraulických zařízeních, která obsahují většinou dva písty různých velikostí. Na menší tlačíme, např. čerpadlo a na druhém konci máme mechanismus, kterým potřebujeme pohnout (lis, ruka, ventil).

Tyto mechanismy mají větší plochu pístu, protože díky tomu vzniká velká síla. Všude v kapalině je stejný tlak a proto