Svislý vrh vzhůru je typ pohybu v gravitačním poli, kdy je tělesu udělena počáteční rychlost v0 proti směru gravitačního zrychlení. Pokud budeme brát směr gravitačního zrychlení jako záporný, budou pohybové rovnice vypadat takto

Okamžitá výška a rychlost svislého vrhu

přičemž H0 je počáteční výška tělesa a vje počáteční rychlost tělesa.

Výška výstupu a doba výstupu

Dříve nebo později se vlivem gravitačního zrychlení pohyb zastaví, okamžitá rychlost se zastaví na nule a těleso začne padat. Z tohoto faktu můžeme odvodit dobu výstupu tv

Doba výstupu při svislém vrhu

Pokud chceme zjistit maximální výšku výstupu Hv, tak o ní víme, že jí těleso dosáhne v čase tv. Pokud jej dosadíme do vztahu pro výšku H (uvažujeme, že těleso bylo vrženo z výšky H0=0), tak lze výšku výstupu určit ze vztahu

Maximální výška při svislém vrhu

Chceš další úlohy na pohyby ZDARMA?