Svislý vrh vzhůru je typ pohybu v gravitačním poli, kdy je tělesu udělena počáteční rychlost v0 proti směru gravitačního zrychlení. Pokud budeme brát směr gravitačního zrychlení jako záporný, budou pohybové rovnice vypadat takto

přičemž H0 je počáteční výška tělesa a vje počáteční rychlost tělesa.

Výška výstupu a doba výstupu

Dříve nebo později se vlivem gravitačního zrychlení pohyb zastaví, okamžitá rychlost se zastaví na nule a těleso začne padat. Z tohoto faktu můžeme odvodit dobu výstupu tv

Pokud chceme zjistit maximální výšku výstupu Hv, tak o ní víme, že jí těleso dosáhne v čase tv. Pokud jej dosadíme do vztahu pro výšku H (uvažujeme, že těleso bylo vrženo z výšky H0=0), tak lze výšku výstupu určit ze vztahu