OBSAH VIDEA

  • Jakými rovnicemi můžeme popsat rychlost a polohu tělesa při svislém vrhu?
  • Jak vypočítat maximální výšku, do které těleso vystoupá a dobu, kdy do této výšky vystoupá? Jde k tomu využít derivaci?