OBSAH VIDEA

  • Co je to stabilní a labilní (vratká) poloha tělesa?
  • Jak určit stabilitu tělesa pomocí množství práce, která je zapotřebí ke změně stabilní polohy na labilní?