Pro vysvětlení pojmu stabilita tělesa si budeme muset vysvětlit dva nové pojmy:

  • Stabilní poloha - Představme kyvadlo. Pokud volně visí a jemně do něj strčíme, tak bude mít kyvadlo tendenci se do této polohy samo vrátit. Proto stabilní poloha.
  • Labilní (vratká) poloha - To samé kyvadlo kolem svého závěsu otočíme o 180 stupňů vzhůru. V této poloze je těžiště kyvadla nad místem závěsu a když budeme chirurgicky přesní, tak se kyvadlo v této poloze udrží. Jedná se tedy o rovnovážnou polohu, ale protože stačí malé vychýlení a kyvadlo polohu nadobro opustí, jedná se o rovnovážnou polohu labilní.

Stabilitu tělesa pak označujeme jako množství energie, které je nutné ke změně polohy tělesa ze stabilní do labilní polohy. Ve videu ukážeme příklad kvádrovitého tělesa. To loží na zemi (stabilní poloha) a budeme jej překlápět do labilní polohy, ve které je těžiště tělesa přímo nad překlopnou hranou. Stabilitu tohoto tělesa určíme jako změnu potenciální energie těchto poloh. Tato změna energie se totiž rovná množství práce, kterou ke změně polohy musí vnější síla vykonat.