OBSAH VIDEA

  • Jak můžeme popsat obecný pohyb tělesa v gravitačním poli?
  • Jak odvodit maximální výšku výstupu a vzdálenost, kdy těleso dopadne na zem?