Kirchhoffovy zákony nám pomáhají určit rozdělení napětí a proudů v obvodech s více smyčkami.

1. Kirchhoffův zákon o proudech

Tento zákon nám říká, že algebratický součet proudů v uzlu se rovná nule. Jinými slovy, že proudy, které do uzlu vtečou se rovnají proudům, které z uzlu vytečou (proudy vytékající z uzlu mají opačná znaménka než vtékající).

2. Kirchhoffův zákon o napětí

Tento zákon je jinou formulací zákona zachování energie a říká, že v uzavřené smyčce se úbytek napětí na spotřebičích rovná elektromotorickému napětí na zdrojích. Jinými slovy algebraický součet napětí v uzavřené smyčce se rovná nule.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na elektrické obvody?