• Jaký je vztah mezi fyzikální veličinou a její jednotkou?
  • K čemu používáme předpony jednotek?
  • Jaké jsou tyto předpony (mili, mikro, nano, centi apod.), jaké zkratky používají a jakou část jednotky značí?