OBSAH VIDEA

  • Jaká je základní jednotka délky?
  • Jaké nejčastější předpony pro ni používáme?
  • Jak převádět různé vyjádření délek mezi sebou?