• Procvičení kalorimetrické rovnice na směsi kapalné vody a páry
  • Příklady na zákon zachování energie a přeměnu kinetické energie v tepelnou
  • Úloha na využití znalostíi teplotní roztažnosti