Kapaliny jsou spolu s pevnými látkami a plyny jedním ze 3 základních skupenství hmoty. Abychom nepletli pojmy, tak si uveďme, že slovo tekutiny označuje kapaliny a plyny dohromady, protože mohou téci. Kapaliny (voda, olej, krev) mají však schopnost shlukovat se do kapek, proto kapaliny.

Molekulární struktura

Kapaliny mají své molekuly od sebe dost daleko na to, aby se mohly volně pohybovat po objemu kapaliny. Nejsou vázány v pevných strukturách, jako např. krystalické pevné látky.

Kinetická energie molekul však není tak vysoká, aby se ze vzájemného působení vymanily (jako u plynů) a proto mají kapaliny stálý objem.

Vlastnosti kapalin

U kapalin můžeme pozorovat následující vlastnosti

  • Mohou téct, nemají vlastní tvar a kopírují tvar nádoby, ve které se nacházejí.
  • Mají stálý objem, jsou téměř nestlačitelné
  • Probíhá v nich difuze (samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky), ovšem pomaleji než v plynech
  • Teplo v nich se šíří prouděním (teplá kapalina stoupá vzhůru a chladná dolů)
  • Masa kapaliny vytváří hladinu, která má odlišné vlastnosti než zbytek kapaliny. Kapalina v malém množství (např. v rozprašovači) vytváří kapky

Ideální vs. reálná kapalina

Reálná kapalina při tečení vykazuje viskozitu (vnitřní tření). To jde dobře vidět např. na medu, který spíš než že by tekl, tak se táhne. Dále také je sice omezeně, ale trochu stlačitelná.

Pro naše výpočty budeme využívat koncept ideální kapaliny (dobře funguje pro vodu). Ten počítá s tím, že kapalina není viskózní a je naprosto nestlačitelná (má stálou hustotu).