OBSAH VIDEA

  • Jakými rovnicemi lze popsat rychlost a polohu volného pádu?
  • Jak se změní situace, když těleso neupustím, ale vrhnu směrem dolů?