Volný pád je typ pohybu v gravitačním poli, kdy na těleso působí pouze gravitační síla. Jedná se o pohyb přímočarý a rovnoměrně zrychlený.

Gravitační zrychlení a pohybové rovnice

Při všech pohybech v gravitačním poli nahrazujeme obecné označení zrychlení označením g, přičemž jeho hodnota je 9,81 m·s-2

Můžeme použít všechny rovnice, které jsme znali u přímočarého pohybu. Okamžitá rychlost a poloha padajícího tělesa H lze vypočítat ze vztahů 

Vztahy pro rychlost dráhu při volném pádu

kde H0 je počáteční výška tělesa. Pokud tělesu udělena počáteční rychlost v0 ve směru pádu, jedná se pak spíše o svislý vrh dolů a rovnice okamžité rychlosti a polohy se změní takto

Vztahy pro rychlost a polohu při pádu s počáteční rychlostí

Chceš další úlohy na pohyby ZDARMA?